PROCEDURA DOWOLNY WIELOKĄT

Wpisujemy zmienne: długość boku oraz :ileboków